Contact us: info@tcmgroup.co.th
Telephone: 02-328-6730

Cambium PTP670

Cambium (Motorola) PTP670 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นอยู่ในย่านความถี่ 4.9Ghz -  6Ghz. โดยตัวอุปกรณ์เป็นลักษณะ Boardband Wireless Point to Point ซึ่งจะมีเทคโนโลยี่ในการส่งสัญญาณแบบ OFDM สามารถที่จะส่งสํญญาณในลักษณะ LoS, NLoS และ NLOS ส่วนระยะทางในการส่งสํญญาณจะขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างสองแห่งและลักษณะในการส่งสํญญาณเป็นแบบไหน อุปกรณ์จะทำจากวัสดุที่แข็งแรงและทนทาน สามารถทำงานในสภาพอากาศร้อนแบบทะเลทรายและหนาวแบบขั้วโลกได้ จะมีความเร็วในการรับส่งตั้งแต่เริ่มต้นที่ 450Mbps มีตัวเลือกที่จะเปิด Fiber Port เพื่อจะสามาระใช้ Fiber Optic ในการส่ง Data ได้โดยตรงกับอุปกรณ์

Specification:

รายละเอียดเพิ่มเติม: PTP670 Datasheet