Contact us: info@tcmgroup.co.th
Telephone: 02-328-6730

WV-U2130L

WV-U2130L - กล้อง IP / กล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์ก ตระกูล U-Series กล้องเครือข่าย H.265 พร้อมระบบ iA (Intelligent Auto)

Specification:

• ความละเอียดแบบ Full HD 1080p 30fps
• iA (intelligent Auto)
• Super Dynamic 120dB
• ภาพกลางคืนแบบสี (0.006 ถึง 0.1 lx)
• H.265 Smart Coding
• โหมดทางเดิน (องศาในการหมุนภาพ 90 องศา หรือ 270 องศา)

Download Datasheet :
WV-U2130L