Contact us: info@tcmgroup.co.th
Telephone: 02-328-6730

New TCM Cash Card Terminal

เครื่อง Terminal รุ่นใหม่สำหรับระบบบัตรศูนย์อาหารและแคนทีนในโรงงาน ได้ปรับปรุงให้มีความทนทานมากขึ้น สามารถซ่อมแซมได้ง่าย ด้วยการออกแบบเป็นลักษณะ Modular ทำให้ช่างเทคนิคสามารถเปลี่ยนอะไหล่ได้ง่ายที่หน้างานไม่จำเป็นต้องนำเครื่องกลับมาหรือหากช่างเทคนิคของลูกค้าที่ได้รับการอบรม สามารถที่จะเปลี่ยนชิ้นส่วนได้เอง ไม่จำเป็นต้องส่งกลับมา อีกทั้งได้เปลี่ยน Keypad แบบพลาสติก ให้เป็นแบบ Industry โดยใช้ Metal Keypad ทำให้ลูกค้าหมดกังวลเรื่อง แป้นพิมพ์ยุบ น้ำซึมเข้าและแมลงเข้าไปกัดแผงวงจร  

Specification: